Jylland/Fyn: 86 43 49 00 Sjælland: 57 61 46 67 - 46 15 36 00 stemas@stemas.dk

PERSONDTAPOLITIK (GDPR)

Persondatapolitik (GDPR)

Persondatapolitik på hjemmeside (se som pdf her)

JMM Group’s politik vedr. kunders og samarbejds­partneres persondata

 

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan JMM Group behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på JMM Groups hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

 

Hvilke persondata modtager JMM Group?

JMM Group registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.

Når du færdes på JMM Groups hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at JMM Group behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

JMM Group bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

JMM Group behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

 

Hvem videregiver JMM Group personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til JMM Group som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Et eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for leasing i stedet, kan JMM Group som et led i aftalen med dig videregive oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, vi samarbejder med.

Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

 

Hvordan beskyttes dine data?

JMM Group er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. JMM Group træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du JMM Groups brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

Sådan sletter eller blokerer du cookies

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset – eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til JMM Groups behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til JMM Group per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til JMM Group at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Denne hjemmeside er udviklet og vedligeholdes af webbureau House of SEO