Jylland/Fyn: 86 43 49 00 Sjælland: 57 61 46 67 - 46 15 36 00 stemas@stemas.dk

FN'S VERDENSMÅL

FN’s verdensmål

Stemas’ bidrag

Vi støtter FN’s verdensmål og prioriterer nogle indsatsområder, hvor vi har mulighed og potentiale for at gøre en forskel, både socialt, klima- og miljømæssigt.

Vi har i koncernen udvalgt 3 verdensmål, som vi finder mest relevante i vores CSR-indsats.

7 – BÆREDYGTIG ENERGI

I Stemas vil vi tilskynde til anvendelsen af bæredygtige energikilder. Vi ønsker på lokationer rundt i landet at anvende de bedst kvalificerede energikilder og derigennem sikre en pålidelig og bæredygtig energi.

Mål 7 skal sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle til en overkommelig pris.

12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

I Stemas anerkender vi, at bygge- og anlægsbranchen er energikrævende arbejdsområder med et større forbrug af råstoffer, materialer og brændstoffer. Vi tager ansvar for vores omverden, miljø og det samfund, som omgiver os ved at afsøge nye bæredygtige løsninger, som vi kan inkorporere i vores virksomhed og tilbyde vores samarbejdspartnere.

Samtidig ønsker vi at nedbringe vores negative miljømæssige aftryk og bidrage til Klimalovens 70% CO2 reduktion inden 2030 ved at tilbyde vores samarbejdspartnere løsninger, der sikrer en mindre CO2 udledning m.v.

15 – LIVET PÅ LAND

I Stemas ønsker vi at gøre en forskel for biodiversiteten.
Dette ønsker vi at gøre igennem de landområder vi råder over, og evt. anskaffelse af yderligere landområder.

Biodiversitet er et afgørende fundament for jordens livsbevarende systemer, og vores nuværende og fremtidige velstand hviler på dette grundlag. Mål 15 skal beskytte, genoprette og fremme en bæredygtig udnyttelse af økosystemerne, sikre et bæredygtig skovbrug, bekæmpe ørkendannelse og stoppe ødelæggelsen af jorden og tab af biodiversitet.

Vores strategiske arbejde omkring de udvalgte verdensmål, fortsætter i 2023.

Vi vil forsat identificere og prioritere mål og handlinger, indenfor de udvalgte mål
– dette vil vi gøre, for forsat at have de bedste forudsætninger for, at kunne gøre en mærkbar forskel.
Vi vil sikre at de mål og handlingsplaner, vi sætter os for, bliver omsat til praksis i vores organisation og ude i dagligdagen.

Læs mere om verdensmålene og Stemas indsatsområder i vores CSR-rapport.